Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin

Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong những tháng cuối năm, KBNN sẽ nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin của KBNN phục vụ công tác kiểm soát chi đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân

Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân

Cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến là xu hướng tất yếu, là yếu tố quan trọng của chương trình cải cách hành chính giai đoạn hiện nay. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến làm cho hoạt động quản lý hành chính trở nên công khai, minh bạch hơn; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích thực trạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân hiện nay, từ đó, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân.
Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Bằng những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ cải cách thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Cục Hải quan Bình Dương đã và đang đồng hành, hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.
Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước

Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ cao luôn được Trung ương và các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước đã được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định. Qua phân tích thực trạng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Cà Mau dẫn đầu cả nước về kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Cà Mau dẫn đầu cả nước về kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Sau 69 ngày đêm thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử của tỉnh Cà Mau những tháng đầu năm 2023 tăng cả điểm số và thứ hạng so với trước đây.