Ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ưu đãi về phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Theo Bộ Tài chính, để khuyến khích hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có thể quy định mức phí, lệ phí thấp hơn so với mức phí, lệ phí áp dụng đối với cung cấp dịch vụ công trực tiếp. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất và quyết định mức thu phí, lệ phí hợp lý đối với hoạt động này.
Đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số ngành Tài chính

Đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số ngành Tài chính

Thực tế triển khai quá trình chuyển đổi số trong ngành Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính có số lượng ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến hoạt động trên hệ thống mạng khá lớn. Điều này dẫn tới nguy cơ hàng ngày, hàng giờ phải đối diện với vô số các cuộc tấn công mạng và các rủi ro mất an toàn, an ninh mạng… Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là yêu cầu cấp thiết đối với Bộ Tài chính hiện nay, trong khi nguồn nhân lực làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng còn hạn chế.
Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Số hóa công tác thanh tra, kiểm tra kho bạc

Chiến lược Phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đề ra mục tiêu hiện đại hóa công tác thanh tra - kiểm tra (TTKT) của kho bạc. Vì thế, KBNN đã từng bước chuyển đổi phương thức TTKT truyền thống sang phương thức thanh tra kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.
Gia tăng tiện ích, phục vụ tốt hơn

Gia tăng tiện ích, phục vụ tốt hơn

Hiện nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện các khoản chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giao dịch đạt trên 99,6%. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang bổ sung các tính năng của chương trình dịch vụ công trực tuyến để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Quy định về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Quy định về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, các cơ quan nhà nước có thể triển khai các kênh cung cấp thông tin khác cho tổ chức, cá nhân trên Cổng dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh; Mạng xã hội; Thư điện tử; Ứng dụng trên thiết bị di động và Tổng đài điện thoại.
Kho bạc Nhà nước Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính

Kho bạc Nhà nước Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính

Hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Sơn La chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công với dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công với dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Giải ngân vốn đầu tư công được xem là một giải pháp quan trọng để nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã và đang góp phần quan trọng trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhờcải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến.
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Với những nỗ lực cải cách hành chính trên nền tảng công nghệ hiện đại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. Đây là tiền đề quan trọng để KBNN Khánh Hòa cùng hệ thống KBNN tiến nhanh đến mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030.