Quyết định số 908/QĐ-TTg:

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020


Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 908/QĐ-TTg.