Đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Phùng Tuấn - Thanh Sơn

(Tài chính) Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập” do Trường Đại học Tài chính – Marketing (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 15/7/2014 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing, GS.,TS. John Bazhad – Trường Đại học California State University (Mỹ) và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Toàn cảnh buổi hội thảo. Nguồn: FinancePlus.vn
Toàn cảnh buổi hội thảo. Nguồn: FinancePlus.vn
Theo TS. Phạm Hữu Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, buổi hội thảo được tổ chức nhằm tiếp thu các ý kiến của chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về việc xây dựng chương trình đào tạo quốc tế đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khối kinh tế ASEAN trong bối cảnh hội nhập. 

Đồng thời, thông qua đó sẽ trao đổi và đề xuất những giải pháp tối ưu để xây dựng chương trình đào tạo quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh, hội nhập kinh tế thế giới nói chung và giáo dục nói riêng đang là xu thế chung của các quốc gia. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đại học cũng như hướng đến mục tiêu đến năm 2020 có một số trường đại học Việt Nam được xếp hạng trong 200 trường hàng đầu thế giới. 

Buổi hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm như: Nhu cầu đào tạo đại học chương trình quốc tế ở các quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; Công tác chuẩn bị để đào tạo quốc tế thành công (chương trình đào tạo, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất…); Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo quốc tế trong và ngoài nước; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị trong việc xây dựng chương trình đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Tài chính – Marketing…

Tại buổi hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận với các vấn đề được nêu ra trong các tham luận như: “Thiết kế chương trình đào tạo quốc tế với sự chú trọng vào những nguyên tắc kinh doanh” (GS.,TS. John Bazhad), “Chìa khóa thành công của giáo dục Singapore và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chương trình đào tạo quốc tế của Trường Đại học Tài chính – Marketing” (CN. Hoàng Thị Xuân); Xây dựng chương trình đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập: Thực trạng và giải pháp (ThS. Đặng Chung Kiên, ThS. Nguyễn Đỗ Ngọc Linh)...