DATC bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đầu giá cổ phần của mình nắm giữ tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp đã được Công ty đặt ra trong năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ Công văn số 4576/UBCK-QLCB ngày 06/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của DATC tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 và Nghị quyết số 86/NQ-HĐTV ngày 29/11/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá, cụ thể:

Công ty cổ phần Công trình Giao thông 60 có ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng...

Vốn điều lệ đăng ký Công ty là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng); Vốn điều lệ thực góp là 48.351.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu đồng).      

Số lượng cổ phần chào bán: 4.521.145 cổ phần (chiếm 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành). Loại cổ phần chào bán là cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Giá khởi điểm là 10.800 đồng/cổ phần.  

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h ngày 20/07/2017 đến 16h00 ngày 07/08/2017. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 15h00 ngày 11/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h ngày 15/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Thời gian nộp tiền mua cổ phần, từ ngày 16/08/2017 đến 25/08/2017 tại các Đại lý đấu giá; Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc, từ ngày 16/08/2017 đến 22/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Cổ phần Công trình Giao thông 60 có ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;..