DATC bán cổ phần và nợ tại ba doanh nghiệp

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành các thủ tục chào bán giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty tại 3 doanh nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư của DATC.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC sẽ thực hiện bán cổ phần và nợ tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2; Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long.

Tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang, DATC chào bán số cổ phần 944.500,  mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần. Cùng với đó, giá trị khoản nợ phải thu tại thời điểm 30/9/2015 là           38.159.412.226 đồng.

Giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là 23.122.260.000 đồng; Bước giá là 1.000.000 đồng.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2, DATC thực hiện bán chào giá cạnh tranh số cổ phần phổ thông là  540.000. Mệnh giá, 10.000 đồng/01 cổ phần.

Giá trị khoản nợ phải thu tại thời điểm 30/9/2014 là 4.222.046.658 đồng; Giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là 2.539.107.000 đồng. Bước giá là 1.000.000 đồng.

Tại Công ty cổ phần Xây dựng số 8 Thăng Long, DATC bán 540.000 cổ phần phổ thông theo giá cạnh tranh. Mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.

Giá trị khoản nợ phải thu tại thời điểm 30/6/2015 là 20.262.332.997 đồng; Giá khởi điểm cả lô cổ phần kèm nợ phải thu là 6.651.000.000 đồng. Bước giá là 1.000.000 đồng.

Điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh được DATC đưa ra là các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại các doanh nghiệp nêu trên.

Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: Từ 08h30 đến 16h30 các ngày từ ngày 21/11/2016 đến ngày 28/11/2016;    

Địa điểm: Trụ sở DATC, 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Số tài khoản: 123 10 00 00 33746 tại BIDV Chi nhánh Quang Trung.

Tiền đặt cọc tham gia đấu giá là 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ tính theo giá khởi điểm.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh dự kiến: Hạn cuối cùng nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh 10h00 ngày 29/11/2016. tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán chào giá cạnh tranh dự kiến: Bắt đầu từ 14h00 ngày 29/11/2016. Tại Trụ sở DATC - 51 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần kèm nợ dự kiến: từ 08h30 đến 16h30 các ngày từ ngày 30/11/2016 đến ngày 05/12/2016; Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc dự kiến: từ 8h30 đến 16h30 các ngày từ ngày 30/11/2016 đến ngày 05/12/2016.