DATC bán nợ và cổ phần tại 3 doanh nghiệp

PV.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang chuẩn bị đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu và cổ phần tại Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí; Công ty Cổ phần Vitaly và Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha. Cụ thể:

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

DATC đang chuẩn bị đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu đến thời điểm 31/8/2018 của DATC tại Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí có trị giá 66,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 46,5 tỷ đồng và 19,8 tỷ đồng là nợ lãi và lãi phạt. Giá khởi điểm được đưa ra là 23 tỷ đồng.

Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí được thành lập ngày 20/1/2011 với các cổ đông là Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đáy; Công ty CP Hồng Hà Dầu khí; Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bê tông khí, gạch nhẹ, gạch siêu nhẹ… 

DATC sẽ tổ chức phiên đấu giá khoản nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Vitaly trị giá hơn 17,8 tỷ đồng, gồm 2,1 tỷ đồng nợ gốc và 15,7 tỷ đồng nợ lãi. Được biết đây là khoản nợ vay tại BIDV được chuyển sang DATC vào ngày 20/5/2013, lãi suất áp dụng tại ngày 30/9/2018 là 7,5%/năm.

Theo DATC, giá trị khoản nợ trên được ghi nhận theo biên bản xác nhận công nợ giữa hai bên tại thời điểm 30/9/2018. Do vậy, nếu sau ngày 30/9/2018 Công ty Cổ phần Vitaly vẫn tiếp tục trả nợ thì số tiền đó sẽ được trừ vào số tiền mua khoản nợ cho người trúng đấu giá.

 Ngày 21/12 tới đây, DATC sẽ thực hiện bán hơn 10,2 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha theo hình thức đấu giá theo lô. Duy nhất 1 lô cổ phần được bán đấu giá gồm toàn bộ hơn 10,2 triệu cổ phiếu.

Với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, số cổ phần DATC thực hiện bán đấu giá tương đương 34,18% vốn điều lệ của Thủy điện Anpha. Mức giá khởi điểm là 10.200 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2017 của Thủy điện Anpha đạt 704,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,59% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng trưởng 12,42% so với năm 2016. 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của Thủy điện Anpha đạt lần lượt là 779 tỷ đồng và 0,55 tỷ đồng.