DATC đẩy mạnh thoái vốn tại các doanh nghiệp

PV.

Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2018, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiếp tục thực hiện việc thoái vốn, bán tài sản tại nhiều doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp.

Theo đó, DATC sẽ tiến hành bán đấu giá công khai 544.200 cổ phần của Công trình giao thông Đồng Tháp (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) với giá khởi điểm 5.600 đồng/cổ phần. Nếu phiên đấu giá diễn ra thành công, dự kiến DATC sẽ thu về hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2018, DATC cũng đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá công khai 900.000 cổ phần tại doanh nghiệp này giá khởi điểm là 5.500 đồng/cổ phần.

Cùng với việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp, DATC cũng đang thực hiện các thủ tục để bán tài sản và nợ phải thu khác. Cụ thể:
Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản (Trung tâm Hà Nội) thuộc DATC lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản là Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, công cụ dụng cụ nguyên vật liệu tồn kho. 
Cụ thể: Nhà cửa vật kiến trúc gồm 10 danh mục; Máy móc thiết bị gồm 02 danh mục; Phương tiện vận tải truyền dẫn, gồm 06 danh mục; Nguyên vật liệu tồn kho: 214 danh mục. Giá khởi điểm của tài sản là 208.000.000 đồng(Hai trăm linh tám triệu đồng); Giá trên đã bao gồm VAT.

Đây là tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản tiếp nhận từ Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Đồng thời với việc bán tài sản và cổ phần tại 02 doanh nghiệp trên, DATC cũng ra thông báo bán khoản nợ phải thu tại Công ty Kỹ thuật điện thông Hà Nội.