DATC bán tài sản bảo đảm khoản nợ của Công ty Cổ phần 504

Hoài Thanh

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang thực hiện các thủ tục thông báo, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm thu hồi nợ của mình tại Công ty Cổ phần 504.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất có diện tích 559 m2 và công trình xây dựng gắn liền với đất tại 57 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tình Bình Định (thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25).

Tài sản thứ 2 là quyền sử dụng đất tại 57 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tình Bình Định (thửa đất số 201+202, tờ bản đồ số 25). Khu đất có diện tích 184 m2, là đất cơ sở sản xuất - kinh doanh (để xây dựng văn phòng làm việc) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đến ngày 5/8/2059.

Giá khởi điểm bán đấu giá toàn bộ các tài sản nêu trên là 51 tỷ đồng.

Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai toàn bộ tài sản theo nguyên trạng thông qua tổ chức bán đấu giá, trong đó Bên mua tài sản có trách nhiệm nộp thay Công ty cổ phần 504 các khoản thuế phát sinh từ việc bàn giao tài sản cấn trừ nợ cho DATC.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá được DATC nêu rõ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...); Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Các tổ chức tham gia phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.