DATC: Thành công vượt trội

Quang Thanh

(Tài chính) Năm 2014 khép lại, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã ghi nhiều kết quả tăng trưởng vượt trội, khẳng định vai trò quan trọng trong xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp. Tiếp theo những thành công, bước vào năm 2015, DATC đã đặt ra nhiều quyết tâm để chinh phục những mục tiêu cao hơn…

DATC: Thành công vượt trội
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng trưởng cao trên các mặt trận

Trong bối cảnh, kinh tế còn nhiều khó khăn, thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang bước vào kỳ nước rút, câu chuyện xử lý nợ xấu lại càng nóng hơn. Và vai trò của DATC trong quá trình xử lý nợ xấu, góp sức đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN cũng được đề cập đến khá nhiều trong năm qua. Đây vừa là áp lực nhưng cũng là niềm tự hào của một DN khi vai trò, vị thế của mình đã được khẳng định.

Năm 2015, DATC đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2014; tổng giá trị góp vốn đầu tư là126 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2014; tổng số nộp NSNN là 54 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014; tổng lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014.

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2014, tập thể lãnh đạo cán bộ, nhân viên DATC đã khẳng định sức mạnh vượt khó, đạt thắng lợi trên hầu hết các mặt trận. Theo đó, tổng doanh thu năm 2014, DATC đạt 1.032 tỷ đồng, bằng 121% so với kế hoạch, tăng 90% so với thực hiện năm 2013; lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; tổng số thuế nộp NSNN là 50 tỷ đồng (chưa bao gồm phần nộp về SCIC).

Trong hoạt động mua bán nợ, năm qua DATC đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 36 DN; với tổng giá trị nợ và tài sản tồn đọng được xử lý là 734 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch, tăng 2.43 lần so với năm 2013. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã rất nỗ lực đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hoá DNNN tại DN thuộc các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Các DN chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nỗ lực này đã giúp Công ty tiếp nhận được 24 DN với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2013; Xử lý tài sản tại 38 DN với giá trị thu hồi là 23,698 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013, trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10,684 tỷ đồng, thu hồi nợ là 13,014 tỷ đồng. Với kết quả này đưa luỹ kế từ năm 2004-2014, tổng số DN đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 DN với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là 3.643,22 tỷ đồng; đóng góp quan trọng vào công tác triển khai đề án sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN của các bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nợ tại các DN, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp NSNN. Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp NSNN từ các hoạt động trên là 558 tỷ đồng, trong đó, xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ là 117,2 tỷ đồng. Năm 2014 cũng đã ghi nhận kết quả tích cực từ hoạt động xử lý nợ và tài sản của DATC là 734,112 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013. Đây là bước đột phá, mở đường cho các hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở những chuyển biến mang tính đột phá trên, hoạt động tái cơ cấu DN và quản lý vốn góp của DATC tại các DN khác cũng nhiều điểm sáng. Lũy kế đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các DN khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 DN, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 DN với giá trị 280,5 tỷ đồng. DATC đã thực hiện thoái vốn tại 18 DN, thu về 136,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015 DATC sẽ tiếp tục thoái vốn tại 24 DN để tập trung nguồn vốn hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty và các DN khác thông qua tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu DN, góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các DN khác, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng; cải thiện tài chính các DN, tăng thêm hàng hoá cho thị trường chứng khoán từ việc thoái vốn và tạo thêm việc làm cho người lao động, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu của Nhà nước.

Tiếp tục khẳng định vị thế

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2015, DATC đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục giữ vững sự ổn định, bền vững, tăng trưởng nhanh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty; chủ động nghiên cứu thực hiện các phương thức mới trong mua bán, tiếp nhận nợ, tái cơ cấu DN, quản lý vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong xử lý nợ xấu, tái cơ cấu DN và phát triển thị trường mua bán nợ có tổ chức.

Trong hoạt động kinh doanh, DATC đặt quyết tâm đạt: Tổng doanh thu đạt được trong năm 2015 là 1.500 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2014; tổng giá trị góp vốn đầu tư là126 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2014; tổng số nộp NSNN là 54 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014; tổng lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, bên cạnh tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của tập thể lãnh đạo cán bộ, nhân viên, năm 2015 DATC tiếp tục nhanh chóng hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy, thể chế và đội ngũ hội đồng thành viên của công ty, nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch, lộ trình cụ thể, để từng bước thực hiện quá trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, thực hiện phân loại từng DN trong tổng số các DN mà DATC đã thực hiện mua bán nợ. Qua đó, thống kê cụ thể được số DN có lãi tốt, DN lỗ, bao nhiêu DN còn có tranh chấp về pháp lý… để, có các biện pháp xử lý cụ thể với từng DN nhằm đảm bảo công tác mua bán nợ được thực hiện có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015