Thực hiện thủ tục về đất đai khi cổ phần hóa thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng địa phương

Thực hiện thủ tục về đất đai khi cổ phần hóa thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng địa phương

Bộ Tài chính cho biết, việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trách nhiệm hướng dẫn của các cơ quan chức năng của địa phương, thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Không nên dừng việc cổ phần hóa doanh nghiệp vì những "vùng xám"

Không nên dừng việc cổ phần hóa doanh nghiệp vì những "vùng xám"

Chia sẻ tại tọa đàm “Chính sách, pháp luật cổ phần hóa - những vấn đề đặt ra”, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ ra rằng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những “vùng xám”, song, không nên vì thế mà dừng lại việc cổ phần hóa.
Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng cổ phần hóa, ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng cổ phần hóa, ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước

Đánh giá về tiến trình cổ phần hóa thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và thoái vốn tiếp tục hoàn thiện theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch và chặt chẽ hơn. Qua đó, giúp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, nhất là trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước.