DATC: Tiếp tục được tôn vinh là doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế

PV.

(Tài chính) Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (nay là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC) đã vinh dự được Tổng Cục Thuế trao tặng giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2 năm liên tục, năm 2012 và năm 2013.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị “Tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013”, đồng thời phát hành “Bảng vàng các điển hình thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2010 - 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (nay là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC) đã vinh dự được Tổng Cục Thuế trao tặng giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2 năm liên tục, năm 2012 và năm 2013.

Hội nghị trên là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho an sinh xã hội và cho sự phát triển chung của đất nước.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhận được Giấy khen vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Những phần thưởng đạt được trong thời gian qua đã đánh giá đúng sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Đối với DATC, uy tín của một DN không chỉ là sản xuất, kinh doanh hiệu quả mà còn phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trong đó có nghĩa vụ thuế - một hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với đất nước, xã hội. Đi đôi với việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thuế, đã nộp ngân sách nhà nước năm 2012 là 58.480 triệu đồng, năm 2013 là 37.878 triệu đồng.

Những năm tiếp theo, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Mua bán nợ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, lao động sáng tạo với ý chí quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành nghĩa vụ thuế để đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.