DATC tổ chức Hội thảo về thí điểm giao khoán quỹ tiền lương

PV.

(Tài chính) Ngày 16/06/2014, tại Thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội thảo thí điểm khoán quỹ tiền lương cho các đơn vị trực thuộc.

Hội thảo do ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Công ty chủ trì. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó tổng giám đốc, lãnh đạo Phòng Tổ chức Lao động - Tiền Lương, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Pháp chế, Tư vấn và Hợp tác, Văn phòng Công ty cùng Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc và toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương thí điểm giao khoán quỹ tiền lương cho các đơn vị trực thuộc là nhằm gắn việc trả lương với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị, trong Công ty, qua đó khuyến khích cán bộ, nhân viên hăng say làm việc, sáng tạo và có nhiều cống hiến cho Công ty.

Việc giao khoán quỹ tiền lương cho các đơn vị cùng với việc giao quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong việc bố trí, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động sẽ góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, tinh thần trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đây là chủ trương đúng đắn, góp phần quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trong thời gian tới.