Quyết định số 431/QĐ-TTg:

Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 về phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 431/QĐ-TTg.