Đề xuất cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế từ 1/1/2015

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là một trong những nội dung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính đang được được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Đề xuất cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế từ 1/1/2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Tại Biểu Thuế mới, Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua: mã hàng 8703.23.40 Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.23.94 Dung tích xi lanh trên 2.500 cc giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.24.51 Xe bốn bánh chủ động giảm từ 59% xuống còn 55%; mã hàng 8703.24.59 Loại khác giảm từ 67% xuống 64%; mã hàng 8703.24.70 Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.24.91 Xe bốn bánh chủ động giảm từ 70% xuống còn 55% và mã hàng 8703.24.99 Loại khác từ 70% xuống 64%.

Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng: mã hàng 8711.50.90 loại khác giảm từ 47% xuống còn 40%...

Bên cạnh mặt hàng ô tô, Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04: mã hàng 0303.19.00 loại khác giảm từ 19% xuống còn 18%.

Tại công văn lấy ý kiến gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Các Hiệp hội: VAMA, VASEP. Bộ Tài chính cho biết thêm, ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 để thực hiện cắt giảm theo cam kết WTO 2015.

Trong đó, về Biểu thuế xuất khẩu: Việt Nam chỉ cam kết về thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu. Thuế suất các mặt hàng hiện đang quy định mức 17% đối với mặt hàng phế liệu sắt thép, trừ phế liệu thép không gỉ quy định mức 15%; mức 22% đối với mặt hàng phế liệu kim loại màu. Các mức thuế suất này đã thấp hơn hoặc bằng mức cam kết WTO  (cam kết cuối cùng vào năm 2012) và được duy trì từ Thông tư số 157/2011/TT-BTC, Thông tư số 193/2012/TT-BTC, Thông tư số 164/2013/TT-BTC. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên các mức thuế xuất khẩu 17%, 15%, 22% đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu.

Với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: thực hiện theo nguyên tắc rà soát mức thuế suất không được cao hơn mức cam kết WTO năm 2015; mức thuế suất nằm trong khung thuế suất do UBTVQH quy định; Trường hợp nếu mức cắt giảm thuế suất là số thập phân thì sẽ làm tròn xuống, đảm bảo không vượt cam kết WTO và để đơn giản Biểu thuế.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, gồm 43 mức thuế suất. Thực hiện cam kết WTO, năm 2015 Việt Nam phải cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy). Trong số 13 dòng thuế này, có 3 dòng thuế đang có mức thuế suất năm 2014 thấp hơn cam kết năm 2015 vì vậy không thuộc diện phải giảm thuế suất. Theo đó, từ 01/01/2015, Việt Nam sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, gồm 1 mặt hàng cá, 8 mặt hàng ô tô, 1 mặt hàng xe máy.