Đề xuất mức giá dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 không quá 80.600 đồng/xét nghiệm

Nguyễn Trung

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2; trong đó, đề xuất mức giá dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế không quá 80.600 đồng/xét nghiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự thảo Thông tư, cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm: Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; Chi phí tiền lương theo ngạch, bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ.

Cụ thể hơn về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, dự thảo Thông tư nêu rõ, trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với test nhanh, mức thanh toán tối đa không quá 80.600 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 180.100 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trường hợp mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 496.400 đồng/xét nghiệm.

Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trường hợp gộp mẫu, mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương thì xác định mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng thì mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết việc thanh toán dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.