Đề xuất tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế bất động sản

Bộ Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức họp, thẩm định đề xuất về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023. Kết quả rà soát cho thấy tính cấp thiết phải nghiên cứu, xây dựng Luật Thuế bất động sản thay Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Xem thêm

Theo quochoitv.vn

Video nổi bật