"Điểm danh" tài khoản cá nhân có số dư 50.000 USD trở lên

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là một nội dung mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến nghị với các tổ chức tín dụng (TCTD) tại văn bản số 1818/TTGSNH7 về việc thực hiện một số nội dung về Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).

"Điểm danh" tài khoản cá nhân có số dư 50.000 USD trở lên
TCTD Việt Nam đã đăng ký với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và được cấp mã GIIN có nghĩa là đã tham gia vào thỏa thuận FFIs. Nguồn: internet

Tuân thủ thuế đối với tài khoản có liên quan đến Hoa Kỳ

Theo văn bản này, các TCTD Việt Nam đã đăng ký với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và được cấp mã GIIN có nghĩa là đã tham gia vào thỏa thuận FFIs (là thỏa thuận giữa tổ chức tài chính với IRS để cam kết tuân thủ FATCA). Ngày 30/6/2014, thỏa thuận FFIs bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, kể từ ngày 01/7/2014, các ngân hàng phải thu thập thông tin đối với khách hàng mới (mở tài khoản mới tại ngân hàng kể từ ngày 1/7/2014), phải sửa đổi hoặc xây dựng quy trình, thủ tục nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng để xác định chủ tài khoản Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ hoặc có dấu hiệu Hoa Kỳ (U.S indicia).

Đối với khách hàng là tổ chức có sở hữu đáng kể bởi Hoa Kỳ, việc thu thập thông tin đối với khách hàng mới sẽ tiến hành từ ngày 1/1/2015. TCTD cần yêu cầu chủ tài khoản Hoa Kỳ kê khai các mẫu biểu và cung cấp các tài liệu chứng minh phù hợp theo hướng dẫn.

Đồng thời, các ngân hàng cũng phải rà soát thông tin khách hàng hiện tại. Cụ thể là khách hàng cá nhân có tổng số dư tài khoản tại thời điểm 30/6/2014 từ 50.000 USD trở lên và tổ chức có tổng số dư tài khoản tại thời điểm 30/6/2014 từ 250.000 USD trở lên phải được rà soát để xác định khách hàng có là chủ tài khoản Hoa Kỳ và thu thập thông tin về khách hàng. Thời hạn hoàn tất việc rà soát thông tin khách hàng hiện tại là 30/6/2015 với tài khoản cá nhân có giá trị lớn hơn 1 triệu USD và 30/6/2016 với các tài khoản còn lại.

Trong năm 2014, TCTD phải thu thập các thông tin sau đây về khách hàng để chuẩn bị cho việc gửi báo cáo cho IRS vào năm 2015: Tên chủ tài khoản (đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động (Passive NFFE), yêu cầu tên của tất cả cổ đông chính (substantial) Hoa Kỳ); Mã số thuế tại Hoa Kỳ (TIN) của chủ tài khoản Hoa Kỳ (tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động chỉ yêu cầu TIN của các cổ đông chính Hoa Kỳ); Địa chỉ chủ tài khoản (đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động chỉ yêu cầu địa chỉ của các cổ đông chính Hoa Kỳ); Số tài khoản; Số dư hoặc giá trị tài khoản (bao gồm cả các tài khoản chống đối).

Rủi ro bị khấu trừ 30% đối với khoản thu từ Hoa Kỳ

Cũng từ 1/7/2014, TCTD bắt đầu khấu trừ 30% đối với các khoản thu nhập cố định thường niên và định kỳ có thể xác định được có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đối với các chủ tài khoản chống đối và các định chế tài chính nước ngoài không tuân thủ FATCA. Tuy nhiên, do pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định về việc thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu của FATCA, trường hợp TCTD phát sinh nghĩa vụ khấu trừ tại thời điểm chưa có hướng dẫn của NHNN, đề nghị TCTD có văn bản báo cáo NHNN (qua Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Ngoài ra, NHNN đề nghị TCTD truy cập thường xuyên vào trang web của IRS ở địa chỉ http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Information-for-Foreign-Financial-Institutions để tham khảo, nghiên cứu và cập nhật đạo luật FATCA và các hướng dẫn thực thi FATCA; thực hiện truy cập vào địa chỉ http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf để cập nhật danh sách các tổ chức tài chính nước ngoài đã được cấp mã GIIN do IRS công bố để xác định và thận trọng khi giao dịch với các tổ chức tài chính chưa có mã GIIN.

Đối với các TCTD chưa đăng ký mã GIIN, NHNN khuyến cáo TCTD phải nghiên cứu, cân nhắc tới rủi ro có thể bị khấu trừ 30% thu nhập trên các nguồn thu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ do không tuân thủ FATCA để quyết định có thực hiện đăng ký mã GIIN với IRS hay không. TCTD phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra do không đăng ký mã GIIN để cam kết tuân thủ FATCA.