Điểm lại các mặt hàng xuất nhập khẩu lớn nhất 8 tháng đầu năm 2014

Theo giacavattu.com.vn

(Tài chính) Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 8 tháng đầu năm có 11 nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu từ 2 tỷ USD trở lên, trong khi có 12 nhóm hàng nhập khẩu có giá trị cao hơn con số đó.

Giá trị xuất khẩu của 11 nhóm hàng lớn nhất trong 8 tháng năm 2014 lên tới 69,44 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vẫn thuộc về điện thoại, dệt may, dày dép, máy tính, dầu thô, thủy sản…

Điểm lại các mặt hàng xuất nhập khẩu lớn nhất 8 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 1

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng đạt 15,18 tỷ USD, tăng 13,4% so so với cùng kỳ năm trước, chiếm đến 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Hàng dệt may: Xuất khẩu dệt may trong 8 tháng đạt 13,61 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sau điện thoại. Giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này chiếm 14% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Giày dép các loại: Đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng với giá trị đạt 6,69 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu mặt hàng này trong 8 tháng lại giảm nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt giá trị 6,51 tỷ USD.

Dầu thô: Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng đạt 6,22 triệu tấn, đạt trị giá 5,34 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 9,2% trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu của 12 nhóm hàng lớn nhất đạt 62,95 tỷ USD, chiếm 66,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các nhóm hàng nhập khẩu chính là máy móc thiết bị, máy tính, vải các loại, xăng dầu, điện thoại, sắt thép...

Điểm lại các mặt hàng xuất nhập khẩu lớn nhất 8 tháng đầu năm 2014 - Ảnh 2


Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: Đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu với giá trị 14,19 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,1% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xếp ở vị trí thứ hai với giá trị nhập khẩu 11,16 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,8% tổng kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng.

Vải các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này đạt giá trị 6,12 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Với giá trị nhập khẩu 5,72 tỷ USD, mặt hàng này đứng thứ tư về nhập khẩu nhập khẩu. Con số này tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu mặt hàng này đạt kim ngạch 5,2 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 97,233 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 94,162 tỷ USD, giúp cán cân thương mại thặng dư 3,071 tỷ USD.