Diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán ngày 4/6/2015

Theo mof.gov.vn

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán so sánh trong 2 ngày liền kề 3/6 và 4/6/2015 như sau:

Mặt hàng

(USD - Dầu thô-chứng khoán)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

03/06/2015

04/06/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1 USD = 21.673 VND

1 USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.780 VND

Giá bán: 1 USD = 21.840 VND

Giá mua: 1 USD = 21.780 VND

Giá bán: 1 USD = 21.840 VND

- Dầu thô Thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)

+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

60.84

59.52

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

65.11

63.67

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

50.210

49.590

- Chứng khoán: (chỉ số thay đổi theo thời gian)

+ HNX Index:

83.15 điểm, giảm 0.74điểm (tương đương 0.88%)

84.87 điểm, tăng 0.92điểm (tương đương 1.1%

+ VN Index:

570.31 điểm, giảm 4.67 điểm (tương đương 0.81 %)

570.08 điểm, tăng 2.9 điểm (tương đương 0.51 %)