Điều kiện để dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Tổng cục Thuế, điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu gồm: Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngoài ra, theo Tổng cục Thuế, còn phải có thêm điều kiện cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Cũng tại văn bản số 65/TCT-CS hướng dẫn cơ quan Thuế địa phương, Tổng cục Thuế nêu rõ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của Chính phủ: Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền mặt của người lao động.