Tránh bẫy lừa xuất khẩu lao động

Tránh bẫy lừa xuất khẩu lao động

Thời điểm này, nhiều thị trường lao động nước ngoài đã mở cửa, tiếp nhận lao động Việt Nam quay trở lại. Làm việc ở nước ngoài đã giúp nhiều người lao động có công ăn việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, cũng không ít người lao động gặp phải rủi ro…
Được vay vốn ưu đãi khi xuất khẩu lao động

Được vay vốn ưu đãi khi xuất khẩu lao động

Đó là nội dung được hướng dẫn tại Văn bản số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Ngân hàng chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ưu đãi tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài ra sao?

Ưu đãi tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài ra sao?

Theo quy định mới, mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Đồng thời, người lao động được vay vốn cũng không cần phải thực hiện bảo đảm tiền vay.