"Điều trị" lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất với công cụ MFCA

Thiết kế: Gia Hân

MFCA là công cụ quản lý thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguyên liệu một cách thực tế hơn nhằm đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải, khí thải và phế phẩm.Đây là công cụ được phát triển tại Đức và lan rộng ra toàn thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, giúp các các doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

"Điều trị" lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất với công cụ MFCA - Ảnh 1