Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của 5S là xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.
"Điều trị" lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất với công cụ MFCA

"Điều trị" lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất với công cụ MFCA

MFCA là công cụ quản lý thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguyên liệu một cách thực tế hơn nhằm đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải, khí thải và phế phẩm.Đây là công cụ được phát triển tại Đức và lan rộng ra toàn thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, giúp các các doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mỗi doanh nghiệp tổ chức muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có những giải pháp quản lý hoạt động, vận hành tối ưu. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được biết đến là giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng suất chất lượng được cải thiện, đem lại lợi nhuận và phát triển bền vững. Với việc áp dụng ISO 9001:2015, các doanh nghiệp sẽ thu được những lợi ích rất thiết thực.
Doanh nghiệp ngành Thép áp dụng công cụ nâng cao năng suất

Doanh nghiệp ngành Thép áp dụng công cụ nâng cao năng suất

Nhờ áp dụng các công cụ nâng cao năng suất mà sản phẩm của ngành Thép có chất lượng vượt bậc, đáp ứng yêu cầu khắt khe theo các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với với xuất khẩu và cạnh tranh ở những thị trường khó tính.
Nhìn lại những bài học kinh nghiệm trong triển khai hóa đơn điện tử

Nhìn lại những bài học kinh nghiệm trong triển khai hóa đơn điện tử

Việc triển khai thành công hoá đơn điện tử (HĐĐT) được đánh giá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp.