Quyết định số 601/QĐ-BTC:

Đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC


(Tài chính) Ngày 26/3, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 601/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014.

Quyết định trên đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2104 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 601-QD-BTC.doc