Doanh nghiệp châu Âu tăng niềm tin kinh doanh tại Việt Nam

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư tại Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào môi trường kinh doanh của Việt Nam, với phần lớn thành viên tham gia khảo sát nhận định triển vọng kinh doanh "tích cực".

Doanh nghiệp châu Âu tăng niềm tin kinh doanh tại Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam quý 4/2014 do EuroCham công bố hôm 22/1/2014 cho thấy, niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng đáng kể so với quý trước, từ 74 đến 78,  một số chỉ số rất gần với kết quả của đầu năm 2011 (mức cao nhất ghi nhận cho đến nay).

Theo EuroCham, sự gia tăng tiếp tục được thúc đẩy bởi sự nhận thức rộng đối với điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và như với quý trước kết quả phản ánh mức mong đợi cao từ các doanh nghiệp châu Âu, về các cuộc đàm phán FTA đang diễn ra giữa EU và Việt Nam.

Cụ thể, khi so sánh với quý trước, số lượng phản hồi nhận định tình hình kinh doanh khả quan tiếp tục tăng. Lượng phản hồi nhận định “tình hình kinh doanh tốt" đạt mức 52% số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát, 5% phản hồi “tình hình kinh doanh rất tốt. Chiếm tỷ lệ lớn thứ hai là nhóm phản hồi "trung bình" với mức 33%.

Bên cạnh đó, triển vọng tích cực đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam đi kèm một số quan ngại của doanh nghiệp khi 59% số doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi kinh tế vĩ mô sẽ “ổn định và cải thiện", giảm nhẹ so với quý trước( 61%).

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ tăng trong sáu tháng tới, từ 4,61%  quý trước lên 5,78% quý này. Sự gia tăng trong tỷ lệ lạm phát, như với quý trước là một kết quả hợp lý từ các doanh nghiệp tin rằng tình hình kinh doanh tồng quan ở  Việt Nam sẽ cải thiện và do đó thúc đẩy nền kinh tế.

Điều này càng thể hiện rõ hơn khi các doanh nghiệp phản hồi kỳ vọng của họ về số lượng nhân viên, đầu tư và các đơn đặt hàng / doanh thu. Chiếm tỷ lệ lớn nhất, 48% cho biết họ đang xem xét tăng nhẹ số lượng nhân viên.

Tương tự như vậy, khi trả lời các câu hỏi liên quan đến kế hoạch đầu tư trong trung hạn, nhóm lớn nhất ở 41% cho biết họ đang xem xét việc gia tăng nhẹ đầu tư của họ tại Việt Nam.

Với doanh thu, 56% doanh nghiệp phản hồi họ  mong đợi sự gia tăng nhất định. Cùng lúc mong đợi nền kinh tế tổng quan sẽ tiến triển các doanh nghiệp vẫn lo ngại về tỷ lệ lạm phát.

60% doanh nghiệp phản hồi rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ vào tình hình kinh doanh của họ và 17% lo sợ sẽ tác động đáng kể đến kinh doanh. 22% còn lại cho rằng lạm phát sẽ không có tác động đến họ.

Mặc dù kỳ vọng kết quả môi trường kinh doanh tốt lên trong tương lai, nhưng EuroCham cũng lưu ý là niềm tin của các doanh nghiệp sẽ giảm mạnh nếu các vòng đàm phán đang diễn ra giữa EU và Việt Nam không thể đi đến kết luận trong khoảng thời gian hợp lý.