Doanh nghiệp có thể được khoanh, giãn hoặc xóa nợ lãi vay quá hạn khi cổ phần hóa

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn Sở Tài chính Hà Nội khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ lãi vay ngân hàng khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây.

Doanh nghiệp có thể được khoanh, giãn hoặc xóa nợ lãi vay quá hạn khi cổ phần hóa
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính nêu rõ, trong quá trình xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp cổ phần hoá có khó khăn về khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn của các Ngân hàng, hoặc còn lỗ luỹ kế doanh nghiệp phối hợp với Ngân hàng cho vay xử lý nợ vay như sau:

Doanh nghiệp cổ phần hóa làm thủ tục, hồ sơ đề nghị Ngân hàng cho vay xem xét, quyết định khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, ngân hàng cho vay có ý kiến xử lý bằng văn bản thông báo cho doanh nghiệp.

Những hướng dẫn trên được Bộ Tài chính căn cứ vào Thông tư số 202 của Bộ hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, theo quy định tại Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp liên quan đến xử lý nợ phải trả của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính đề nghị, Sở Tài chính Hà Nội hướng dẫn Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây làm hồ sơ và phối hợp làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo chế độ quy định.