VietinBank xử lý nợ chuyển biến xấu

VietinBank xử lý nợ chuyển biến xấu

Kết thúc năm 2022 với 21.114 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank - HOSE: CTG) đã đạt 109,3% mục tiêu tăng trưởng đặt ra. Thế nhưng, báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 của ngân hàng này cho thấy, trong năm qua, nợ xấu của Vietinbank đã tăng gần 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng này đang xử lý các tài sản đảm bảo nhằm thu hồi lại số tiền đã cho vay.
Tiền thu hồi, xử lý nợ và tài sản được DATC sử dụng thế nào?

Tiền thu hồi, xử lý nợ và tài sản được DATC sử dụng thế nào?

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng có Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp được DATC thực hiện thế nào?

Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp được DATC thực hiện thế nào?

Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp bên nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được thực hiện thế nào là mối quan tâm của không ít doanh nghiệp hiện nay. Hoạt động này đã được DATC thực hiệncó hiệu quả từ nhiều năm nay và đã được Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn cụ thể.
DATC và kết quả tích cực từ hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp

DATC và kết quả tích cực từ hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp

Trong những năm qua, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trên thị trường mua bán nợ Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển đổi thành công ty cổ phần
Xử lý nợ và tài sản tiếp nhận đảm bảo công khai, minh bạch

Xử lý nợ và tài sản tiếp nhận đảm bảo công khai, minh bạch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022.