Doanh nghiệp lợi trăm đường nhờ áp dụng OHSAS 18000

Ánh Dương

Nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước… là một số lợi ích điển hình của doanh nghiệp khi áp dụng bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000.

Áp dụng hệ thống OHSAS 18000 có thể đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích . Ảnh: Internet
Áp dụng hệ thống OHSAS 18000 có thể đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích . Ảnh: Internet

Nâng cao uy tín doanh nghiệp

OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, gồm OHSAS 18001 và OHSAS 18002. OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, OHSAS 18002 hướng dẫn triển khai OHSAS 18001.

Áp dụng hệ thống OHSAS 18000 có thể đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như: Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18001 như là một điều kiện bắt buộc; nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trọng nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp; giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Về mặt kinh tế, doanh nghiệp sẽ tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội; tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp; hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp…

Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, không ngừng  phát triển

Thời gian qua, áp dụng OHSAS 18001/ISO 45001 đã đem lại nhiều hiệu quả sản xuất, kinh doanh tích cực cho Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Công Tiến.

Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Công Tiến đã nghiên cứu và đưa ra nhiều cải tiến quan trọng trong hệ thống OH&S hiện tại như các thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động cũng như chế độ kiểm tra, giám sát của công ty.

Về mặt kinh tế, áp dụng hệ thống OHSAS 18000 sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội. Ảnh: Internet
Về mặt kinh tế, áp dụng hệ thống OHSAS 18000 sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội. Ảnh: Internet

Cùng với đó, hàng tháng, Ban An toàn đều tiến hành kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện công tác an toàn tại nhà máy và các công trình dự án, bao gồm việc mang bảo hộ lao động, việc tuân thủ các quy tắc, quy trình, thủ tục an toàn, hệ thống điện sản xuất, các công cụ cứu hỏa, các vị trí làm việc nguy hiểm…

Từ đó, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót của người lao động, cán bộ quản lý để lao động, sản xuất được an toàn…

Nỗ lực công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác an toàn, Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Công Tiến còn quy định cụ thể các hình thức xử lý vi phạm của người lao động khi không thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng đến sản xuất, hư hỏng máy móc, thiết bị, thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng người lao động, tài sản của công ty với các hình thức xử lý kỷ luật từ khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, cách chức đến sa thải.

Qua quá trình triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý án toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hiện nay, trong các công trình, dự án của công ty, máy móc, thiết bị được bố trí hợp lý theo đúng quy tắc an toàn. 100% người vận hành đều đã qua đào tạo và sát hạch chuyên môn, đảm bảo nắm vững công việc của mình.

Những năm gần đây, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng cũng như sự cố cháy nổ. Bên cạnh đó, có môi trường làm việc an toàn nên các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được cán bộ công nhân viên trong công ty nhiệt tình hưởng ứng, góp phần để doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và không ngừng phát triển.

Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các đầu nối, linh kiện điện tử cho các công ty lắp ráp điện tử và ô tô. IRISO cam kết không ngừng cải thiện tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, môi trường tại nơi làm việc và luôn xem đó là một giá trị cốt lõi trong hoạt động.

Nhận thức rõ đảm bảo nhân viên trong công ty được làm việc trong một môi trường an toàn là điều mà mọi người lao động, nhà thầu và khách hàng đều mong đợi, công ty đã nỗ lực xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã giúp công ty thực hiện theo đúng pháp luật và các yêu cầu khác.