Kết hợp giải pháp dài hạn, căn cơ để phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng

Kết hợp giải pháp dài hạn, căn cơ để phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng

Kết thúc phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 1/11, giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngoài những giải pháp ngắn hạn, Chính phủ cũng đang tập trung kết hợp cả những giải pháp dài hạn, căn cơ để hỗ trợ nền kinh tế sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.
Công ty Điện lực Tuyên Quang chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện

Công ty Điện lực Tuyên Quang chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang luôn chú trọng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác phát triển lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tăng năng suất lao động.
Đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Tại Phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề "Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới" tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 diễn ra ngày 19/9, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tìm ra giải pháp nhằm hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần của người lao động.
Thúc đẩy tăng năng suất lao động cần tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thúc đẩy tăng năng suất lao động cần tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo ông Felix Weidencaff – Chuyên gia về Việc làm, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, muốn tăng năng suất và việc làm bền vững cần đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì “họ vừa là người chơi chính trong nền kinh tế song cũng dễ bị tổn thương bởi các cú sốc.”
Ảnh hưởng của dòng vốn FDI đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam

Ảnh hưởng của dòng vốn FDI đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam

Thông qua các số liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 63 tỉnh thành trong giai đoạn từ 2010 đến 2021, nghiên cứu này cho thấy, có 4 đặc điểm của FDI có tác động tích cực đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam gồm: Số vốn FDI đang đầu tư trong nền kinh tế, số dự án FDI đăng ký lũy kế đang hoạt động, số lao động làm trong khu vực FDI, doanh thu thuần của khu vực FDI. Bên cạnh đó, 2 đặc điểm không có tác động đến năng suất lao động của địa phương gồm số vốn FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động, số lượng doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong nền kinh tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy tăng năng suất lao động tại các tỉnh/thành Việt Nam.
Các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam giai đoạn 2005-2021

Các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam giai đoạn 2005-2021

Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố tác động đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích hồi quy đa biến, nguồn dữ liệu thứ cấp lấy từ Tổng cục Thống kê, gồm có 306 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động cùng chiều đến năng suất lao động theo ngành tại Việt Nam gồm: Tiền lương, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo ngành, vốn đầu tư nước ngoài theo ngành và sự thay đổi trong tăng trưởng ngành, riêng lao động theo ngành có tác động ngược chiều đến năng suất lao động.