Doanh nghiệp nhà nước nộp 19.000 tỷ đồng thuế/tháng

Theo tienphong.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa cho biết, Tổng cục Thuế, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã làm việc với 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, thu ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước nộp 19.000 tỷ đồng thuế/tháng
Ước tính cả năm 2013, thu ngân sách từ khối doanh nghiệp này sẽ đạt 221.473 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo đó, tính chung 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách nhà nước từ khối các doanh nghiệp lớn đạt 110.651 tỷ đồng. Trong đó, riêng số thu từ dầu thô đạt 55.249 tỷ đồng, chiếm 49% tổng thu của các doanh nghiệp  lớn. Tính bình quân, mỗi tháng các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách 19.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, ước tính cả năm 2013, thu ngân sách từ khối doanh nghiệp này sẽ đạt 221.473 tỷ đồng và có thể thu cao hơn nữa thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ...