Doanh nghiệp rút ngắn dây chuyền sản xuất hiệu quả với công cụ SMED

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Thông thường trong một dây chuyền sản xuất thì việc chuyển đổi giữa các mã hàng hóa khác nhau làm tốn khá nhiều thời gian. Đây chính là khoảng thời gian “chết” gây lãng phí trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Vì thế, sự ra đời của công cụ chuyển đổi nhanh SMED giúp giảm thời gian chuyển đổi dây chuyền hiệu quả, qua đó giảm các lãng phí về chi phí và thời gian trong sản xuất cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp rút ngắn dây chuyền sản xuất hiệu quả với công cụ SMED - Ảnh 1