Doanh nghiệp tái gia nhập thị trường 8 tháng năm 2022 tăng cao kỉ lục

Theo gso.gov.vn

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 tiếp tục ghi nhận những cột mốc mới, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay với 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 48,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,3%. Nguồn Bộ KH&ĐT
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 48,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,3%. Nguồn Bộ KH&ĐT

Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 48,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 48,3%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy các chính sách của Chính phủ trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, tạo niềm tin cũng như cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả 17 lĩnh vực, trong đó phải kể đến các lĩnh vực đã chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (748 doanh nghiệp, tăng 192,2%); giáo dục và đào tạo (1.201 doanh nghiệp, tăng 68,7%); kinh doanh bất động sản (1.684 doanh nghiệp, tăng 61,3%); bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (18.063 doanh nghiệp, tăng 58,3%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.765 doanh nghiệp, tăng 51,0%) và dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.701 doanh nghiệp, tăng 48,6%).

Tuy nhiên một trong những khó khăn đối với các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng hoạt động là việc tuyển dụng được nhân lực phục vụ cho sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã phải có các phương án về nhà ở, bố trí công việc, lương thưởng, chế độ đãi ngộ để giữ chân và thu hút người lao động quay trở lại làm việc.

Để tạo điều kiện cho người lao động ngoại tỉnh yên tâm làm việc, nhiều chính sách của Chính phủ được ban hành nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; đặcbiệt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;…

Tại địa phương, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm kiếm lao động, các sở, ban, ngành ở địa phương đã tăng cường kết nối cung cầu lao động, kịp thời cung cấp các thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; thường xuyên thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đến với người lao động, tổ chức rà soát, nắm bắt trình độ, tay nghề của người lao động để thông báo, cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động để lựa chọn việc làm phù hợp.

Với sự vào cuộc kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương, đã góp phần đẩy mạnh kết nối thông tin cung - cầu giữa người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời tuyển dụng, bố trí và sử dụng nguồn lao động hợp lý. Các chính sách của doanh nghiệp đãi ngộ người lao động, cùng với chính quyền và tổ chức Công đoàn chăm lo cho người lao động… Các doanh nghiệp sẽ sớm thu hút đủ nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, nối lại chuỗi sản xuất trong trạng thái bình thường mới và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển bền vững.