Doanh nghiệp thất vọng vì "chủ nghĩa ngắn hạn" của nhà đầu tư

Theo baodautu.vn

(Tài chính) Theo kết quả khảo sát của Công ty cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế và Tư vấn (KPMG) được công bố mới đây, nâng cao chất lượng báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp là cần thiết để hỗ trợ việc quyết định đầu tư.

Doanh nghiệp thất vọng vì "chủ nghĩa ngắn hạn" của nhà đầu tư
Khảo sát mới nhất về chất lượng báo cáo DN của KPMG cho thấy, lãnh đạo DN không hài lòng với nhà đầu tư ngắn hạn. Nguồn: internet

KPMG Quốc tế đã nghiên cứu báo cáo của 90 công ty trên toàn thế giới. Cuộc khảo sát đặt ra vấn đề liệu có phải tâm điểm truyền thống từ trước tới nay của các bản báo cáo thường niên chỉ phát huy tác dụng đối với các quyết định đầu tư mang tính ngắn hạn của cả nhà đầu tư cũng như ban lãnh đạo công ty hay không.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy lỗ hổng giữa các nhân tố chi phối giá trị doanh nghiệp và nội dung các báo cáo thường niên.

Ví dụ, trong nhóm đối tượng khảo sát, mặc dù hơn nửa trong số các ban kiểm toán coi việc chú trọng vào khách hàng là một trong 3 yếu tố chính chi phối giá trị doanh nghiệp, chỉ có 7% số báo cáo thường niên được khảo sát đưa ra số liệu thực hiện thể hiện mục tiêu chú trọng hoặc mức độ hài lòng khách hàng.

Ngoài ra, 85% số báo cáo thường niên được khảo sát không ghi nhận thương hiệu và danh tiếng là một rủi ro trọng yếu và 21% số báo cáo không đưa ra chỉ tiêu đo lường hoạt động kinh doanh nào.

Theo KPMG, các báo cáo cần có quan điểm dài hạn hơn và đưa ra một tầm nhìn toàn diện hơn để giúp các nhà đầu tư không bị giới hạn các đánh giá của mình ở việc chỉ đánh giá chỉ số lợi nhuận của năm hiện hành.

Larry Bradley, Trưởng bộ phận Kiểm toán Toàn cầu của KPMG Quốc tế cho biết:

“Đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp chia sẻ với KPMG rằng, họ rất thất vọng về chủ nghĩa ngắn hạn của các nhà đầu tư. Tôi tin rằng việc nâng cao chất lượng báo cáo doanh nghiệp có thể mang lại cho các nhà đầu tư những thông tin khách quan cần thiết để họ có được một tầm nhìn dài hạn hơn.”  

KPMG Quốc tế đưa ra 4 đề xuất nhằm giúp nội dung báo cáo phù hợp hơn trong việc đưa ra quyết định của nhà đầu tư bao gồm điều chỉnh các chỉ tiêu đo lường cho phù hợp với các nhân tố chi phối giá trị cổ đông; cần hiểu rằng các hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể mang lại những thông tin quan trọng hàng đầu về triển vọng doanh nghiệp, đặc biệt trong những lĩnh vực mà các chỉ tiêu đo lường truyền thống không thể; kết nối nội dung báo cáo và chú trọng vào văn hóa báo cáo.

Matt Chapman, phụ trách nhóm Nâng cao chất lượng báo cáo doanh nghiệp của KPMG Vương Quốc Anh, tác giả của cuộc khảo sát kết luận rằng: “Các doanh nghiệp đầu tư dài hạn cần có động cơ mạnh mẽ hơn để tính dài hạn được biểu hiện rõ hơn. Rõ ràng các chỉ số tài chính chỉ là khởi đầu của câu chuyện và việc phối kết giữa các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động với các nhân tố quyết định giá trị cổ đông có thể hỗ trợ cho mục tiêu này.”