Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trở thành một trong những rào cản phổ biến nhất khi thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Làm thế nào để tiếp cận vốn vay hiệu quả là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh

Hoàn thiện hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh

Nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh thông qua dữ liệu thứ cấp từ Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán Kế hoạch và Phòng Điều hành Nghiệp vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Trà Vinh giai đoạn 2019-2021; Đồng thời, tiến hành khảo sát 100 nhân viên đang làm việc tại Trung tâm Kinh doanh VNPT Trà Vinh. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, phân tích và tổng hợp. Nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng kinh doanh tại Trung tâm thời gian qua thông qua các chỉ tiêu tài chính, chỉ ra các công tác của Trung tâm còn hạn chế, thiếu sót và từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Trung tâm trong thời gian tới.
Nhà đầu tư thiệt hại kép khi bán tháo chứng chỉ quỹ trái phiếu

Nhà đầu tư thiệt hại kép khi bán tháo chứng chỉ quỹ trái phiếu

Chứng chỉ quỹ quỹ đầu tư trái phiếu trong những năm qua trở thành lựa chọn phù hợp với các nhà đầu tư quy mô vốn nhỏ, khẩu vị rủi ro thấp nhưng vẫn có tỷ suất sinh lời vẫn cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua chứng chỉ quỹ trái phiếu mà không cần chứng minh vai trò nhà đầu tư chuyên nghiệp để mua mua trái phiếu riêng lẻ trực tiếp từ doanh nghiệp. Rủi ro hơn, nhà đầu tư phải mua lại từ các công ty môi giới hoặc ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với bên thứ ba trên thị trường thứ cấp.
Tác động từ các khoản thu nhập ngoài lãi  đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Tác động từ các khoản thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Thông qua nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của 22 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2008-2020, bài viết làm rõ tác động của những thành phần của hoạt động kinh doanh ngoài lãi và những yếu tố khác đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Dựa vào mô hình nghiên cứu tổng quát, nghiên cứu được tiến hành với mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình tác động cố định (FEM), đồng thời, sử dụng Kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp và kiểm định các khuyết tật của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động dịch vụ mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn những hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động kinh doanh ngoài lãi khác.
Kinh tế Việt Nam bứt phá sau đại dịch

Kinh tế Việt Nam bứt phá sau đại dịch

Trong khi một số nước vẫn còn đang phải căng mình ứng phó với đại dịch COVID-19, các hoạt động kinh doanh của Việt Nam đang sôi nổi trở lại, kinh tế Việt Nam phục hồi với tốc độ nhanh chóng, số liệu thống kê về kinh tế-xã hội của Việt Nam đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của thị trường.
PC Điện Biên đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng

PC Điện Biên đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã, đang tích cực chuyển đổi số với phương châm hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ.
DATC và kết quả tích cực từ hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp

DATC và kết quả tích cực từ hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp

Trong những năm qua, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao, khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trên thị trường mua bán nợ Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển đổi thành công ty cổ phần