Đối tượng nào được miễn thuế xuất, nhập khẩu theo định mức?

PV.

Được Chính phủ ban hành ngày 01/9/2016, có hiệu lực từ ngày ký, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, những quy định về các trường hợp được miễn thuế theo định mức có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ theo Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK), Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được Chính phủ quy định các trường hợp miễn thuế theo định mức gồm: Hàng hoá XNK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Hành lý của người XNC; Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân; Quà biếu, tặng; Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; Hàng hóa có trị giá tối thiểu và số tiền thuế phải nộp tối thiểu.

Theo đó, quy định cụ thể các đối tượng được miễn thuế xuất, nhập khẩu là:

Miễn thuế hàng hoá XNK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Để phù hợp với tình hình thực tế, Nghị định đã bỏ quy định định mức miễn thuế đối với ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa. Giảm bớt số lượng đối với các mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt như ô tô, xe gắn máy, rượu, bia và thuốc lá đối với hàng hóa XNK của tổ chức quốc tế và thành viên tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ,

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng đã bỏ quy định cho phép tạm nhập khẩu miễn thuế mặt hàng ô tô, xe máy vượt định lượng. Quy định cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp quốc được nhập khẩu miễn thuế các hàng hóa nằm ngoài Danh mục áp dụng định mức miễn thuế trên cơ sở xác nhận của Bộ Ngoại giao dựa trên nguyên tắc có đi có lại hoặc phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Miễn thuế đối hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Nhằm đảm bảo sự thống nhất với quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Điều 6 Nghị định đã phân loại nồng độ rượu theo loại dưới 20 độ và trên 20 độ.

Mặt khác, Chính phủ cũng quy định các đối tượng xuất nhập cảnh thường xuyên như người điều khiển tàu bay, nhân viên phục vụ trên các chuyến bay quốc tế; người điều khiển tàu hỏa, nhân viên phục vụ trên tàu hỏa liên vận quốc tế… không được hưởng định mức hành lý miễn thuế cho từng lần nhập cảnh mà cứ 90 ngày được miễn thuế 01 lần. 

Miễn thuế đối với tài sản di chuyển.

Một trong những điểm mới được Chính phủ đưa vào Nghị định là bỏ quy định miễn thuế đối với 01 ô tô, xe máy là tài sản di chuyển của các đối tượng trên. Cùng với đó, bổ sung quy định về thời gian cư trú hoặc làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên để phù hợp với pháp luật lao động.

Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế.

Quy định mới về định mức miễn thuế chung áp dụng đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Cụ thể, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2 triệu đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200 nghìn đồng và khống chế số lần để được miễn thuế không quá 04 lần/năm. 

Đối với cơ quan, tổ chức Việt Nam được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động  và quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện thì định mức miễn thuế không vượt quá 30 triệu đồng và không quá 4 lần/năm.

Nếu vượt định mức, Bộ Tài chính xem xét giải quyết miễn thuế từng trường hợp cụ thể. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài là thuốc, thiết bị y tế cho cá nhân người Việt Nam bị bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá hải quan không vượt quá 10 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu không quá 4 lần/năm.

Miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa để phục vụ sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới theo định mức không quá 2 triệu đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và không quá 4 lượt tháng thì được miễn thuế. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định định mức miễn thuế đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100 nghìn đồng.