Dự kiến cắt giảm 208 dòng thuế nhập khẩu trong năm 2013

H.Vân (HQ Online)

Bộ Tài chính đã chính thức đưa ra phương án sửa đổi Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 1-1-2013 để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Dự kiến cắt giảm 208 dòng thuế nhập khẩu trong năm 2013

Về thuế xuất khẩu, đối với các nhóm mặt hàng là phế liệu kim loại có cam kết WTO về thuế xuất khẩu, Việt Nam phải cắt giảm thuế suất thuế xuất khẩu cho 24 nhóm hàng hóa là phế liệu kim loại kể từ năm gia nhập (năm 2007) đến năm cắt giảm cuối cùng là 2012 với mức cắt giảm đều hàng năm.

Hàng năm, Việt Nam đều cắt giảm mức thuế xuất khẩu của 24 nhóm hàng hoá này theo đúng cam kết WTO, năm 2012 là năm có mức thuế xuất khẩu phải cắt giảm cuối cùng và đã được quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính giữ nguyên như mức thuế xuất khẩu của các mặt hàng này như quy định của năm 2012.

Trao đổi với Báo Hải quan, ông Ngô Hữu Lợi- Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, năm 2013, Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm 208 dòng thuế nhập khẩu theo cam kết WTO.

Theo phương án Bộ Tài chính đưa ra, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ phải cắt giảm thuế suất của 208 dòng thuế để thực hiện cam kết WTO năm 2013, với mức thuế suất cắt giảm thấp nhất là 0,29% và cao nhất là 25%, mức cắt giảm trung bình là 2,76%.

Sau khi cắt giảm theo cam kết WTO, năm 2013, số lượng mức thuế suất tăng thêm 12 mức. Cụ thể: trong 34 mức hiện hành thì không còn mức 48% và 78%; trong 45 mức sau cắt giảm theo cam kết WTO 2013 có 14 mức mới là: 2%, 4%, 9%, 11%, 13%, 16%, 21%, 24%, 31%, 55%, 62%, 63%, 64% và 71%.