Dự kiến chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12 đến 14/4 tại Nhà Quốc hội. Trong 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tới đây.

Dự kiến chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1

Theo quochoi.vn