Duyên hải Nam Trung Bộ: Chủ động chống hạn hán vụ Hè Thu 2015

PV.

Cục Trồng trọt vừa có văn bản số 1164 đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc lúa, rau màu vụ Hè Thu, vụ Mùa 2015 trong tình hình hạn hán.

Theo Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) có khả năng sẽ còn xuất hiện nắng nóng hơn so với cùng thời kỳ tháng 7 và có khả năng tiếp tục thiếu hụt mưa, dẫn đến tình trạng khô hạn ngày càng nghiêm trọng.

Trước tình hình nắng nóng, hạn hán kéo dài, Cục Trồng trọt đề nghị SởNN & PTNT các tỉnh DHNTB tập trung chỉ đạo sản xuất lúa, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày.

Cụ thể, đối với diện tích lúa đã xuống giống, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên lúa đang ở thời kỳkết thúc đẻ nhánh chuẩn bị làm đòng, cần tập trung phòng trừ sâu bệnh, chú ý rầy nâu có thể xuất hiện thời kỳ làm đòng, trỗ (cuối tháng 7 đầu tháng 8), bón thúc phân cho lúa kịp thời, đặc biệt giai đoạn lúa bắt đầu phân hóa đòng, bón cân đối đạm và kali để lúa có tỷ lệ hạt chắc cao, cứng cây hạn chế đổ ngã khi lúa chín.

Đối với các tỉnh bị hạn và đang tiếp tục có nguy cơ hạn kéo dài như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định cần tập trung khoanh vùng diện tích đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, tập trung chỉ đạo đầu tư thâm canh, bón phân cân đối NPK, theo dõi phòng trừ sâu bệnh kịp thời để khai thác tối đa tiềm năng năng suất lúa.

Áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm, tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thủy nông, điều tiết nước khoa học, tiết kiệm phù hợp với yêu cầu cây trồng.Vùng hiện đang gặp khó khăn nước tưới hoặc đang có nguy cơ thiếu nước (hiện nay lúa đang thời kỳ cây con đến đẻ nhánh) cần tập trung mọi nguồn lực để chống hạn cứu lúa, tăng cường đào thêm ao hoặc khoan thêm giếng, tìm nguồn nước để chống hạn...

Đối với diện tích bị hạn không có nước hiện đang dừng sản xuất, các tỉnh phải chủ động cày ải phơi ruộng, chờ mưa chuyển sang gieo sạ vụ Mùa. Sử dụng cơ cấu giống ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để gieo sạ, khuyến cáo sử dụng giống gieo sạ vụ mùa như TH6, ML48, ML49, ĐV108, TH41…Những vùng đất hoàn toàn không có khả năng tưới hoặc không có nguồn nước chống hạn nên rà soát chuyển đổi sang cây trồng cạn như cây sắn, đậu các loại, vừng..., hoặc phải ngừng sản xuất để hạn chế thiệt hại.

Những vùng thường xuyên bị hạn, không đủ nước tưới dưỡng cho lúa qua các năm, đặc biệt với điều kiện hạn như năm nay phải dừng sản xuất cần rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sản xuất để chuyển đổi sang cây công nghiệp, cây ăn quả dài ngày nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần tiết kiệm nước tưới cho các vùng khác.

Đối với cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, những vùng đất hoàn toàn không có khả năng tưới hoặc không có nguồn nước chống hạn nên rà soát chuyển đổi sang cây trồng cạn như cây sắn, đậu các loại, vừng..., hoặc phải ngừng sản xuất để hạn chế thiệt hại.

Đến nay toàn vùng đã xuống giống lúa vụ Hè Thu 202.580 ha, bằng 93,3% so cùng kỳ năm trước. Tỉnh Ninh Thuận có 5.023 ha lúa và khoảng 5.000 ha đất màu phải bỏ đất trắng; Khánh Hòa chỉ đủ nước gieo sạ 8.300 ha lúa, còn gần 10.000 ha chờ mưa, chưa gieo sạ được; Bình Thuận phải chuyển trên 2.000 ha Hè Thu sang gieo sạ vụ Mùa khi có mưa; Bình Định có 8.500 ha lúa Hè Thu bị thiếu nước, trong đó có khoảng 500 ha lúa vụ Hè đang trỗ bị mất trắng.