Giống lúa vụ Đông Xuân: Tăng tỷ lệ hạt giống sản xuất trong nước

Hà Huyền

(Taichinh) - Ngày 25/4/2015, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai các dự án khuyến nông Trung ương sản xuất giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại khu vực phía Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Cục Trồng trọt; Đoàn Kiểm toán Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Quảng Nam, Bình Định; Trung tâm Khuyến nông các tỉnh từ Thừa Thiên Huế tới Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ và Hậu Giang; các đơn vị, doanh nghiệp tham gia các dự án khuyến nông về sản xuất giống lúa vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

Dự án “Duy trì và sản xuất hạt giống bố mẹ của một số tổ hợp lúa lai 2 và 3 dòng có năng suất chất lượng cao” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt thực hiện từ năm 2015-2017 với quy mô 120 ha dòng mẹ, 15 ha dòng bố. Mục tiêu của dự án là hàng năm sản xuất khoảng 60-80 tấn hạt giống dòng mẹ, 15-18 tấn dòng bố đạt tiêu chuẩn của 05 tổ hợp lúa lai hệ hai dòng TH3-3, TH3-4, TH3-5, VL20, VL50 và 06 tổ hợp lúa lai hệ ba dòng: CT16, Nhị ưu 838, Bác ưu 903KBL, LC25, HYT100, HYT108.

Vụ Đông Xuân 2014-2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị gồm: Trung tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Lào Cai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Kỹ thuật cao Hải Phòng, Công ty TNHH Cường Tân, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Công ty TNHH Nam Dương, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương và Công ty Cổ phần Giống Cây trồng miền Nam tổ chức sản xuất 48,2 ha các dòng bố, mẹ siêu nguyên chủng tại các tỉnh Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Nam Định và Hà Nội.

Đánh giá kết quả triển khai dự án sản xuất giống lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 tại khu vực phía Nam, đại diện các đơn vị cho rằng, giống lúa vụ Đông Xuân đạt năng suất chất lượng cao được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thực hiện từ năm 2015-2017 với quy mô 120 ha dòng mẹ, 15 ha dòng bố.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, vụ Đông Xuân 2014-2015, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị gồm: Trung tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Lào Cai, Công ty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng, Công ty TNHH Cường Tân… tổ chức sản xuất 48,2 ha các dòng bố, mẹ siêu nguyên chủng tại các tỉnh Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Nam Định và Hà Nội.

Điểm nổi bật là, năng suất bình quân các dòng mẹ 2 dòng (TGMS) gồm: 103S và T1 S96 đạt 33 tạ/ha; các dòng mẹ 3 dòng (CMS) gồm: 137A, IR58025A, II32A và BoA đạt 18 tạ/ha. Tổng sản lượng các dòng mẹ dự kiến đạt 90 tấn. Năng suất bình quân các dòng bố gồm: R20, R4, R3, R6812, R100, Phúc khôi 838, Quế 99KBL đạt 45 - 49 tạ/ha. Sản lượng các dòng bố ước đạt 19 tấn. Lượng hạt giống bố mẹ sản xuất đảm bảo cung cấp cho sản xuất khoảng 2.000-2.500 ha sản xuất hạt giống lúa lai F1 tại Việt Nam.

Dự án đã đem lại thành công trong việc triển khai mô hình sản xuất hạt giống bố mẹ, dự án đã tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu về công nghệ duy trì, sản xuất hạt bố mẹ lúa lai cho 28 cán bộ kỹ thuật của các công ty. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất hạt lai F1 của Việt Nam.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, điều kiện thời tiết vụ Đông Xuân 2014-2015 diễn biến bất thường, nhiệt độ trung bình các tháng đầu vụ cao hơn trung bình nhiều năm 2-7oC, hạn hán gay gắt ở miền Trung và Tây Nguyên, nắng nóng bất thường kết hợp với không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc gây nhiều khó khăn cho bố trí thời vụ, xử lý kỹ thuật trong sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn cả nước.

Dự án “Phát triển mô hình sản xuất hạt giống lúa lai F1 góp phần tăng tỷ lệ hạt giống sản xuất trong nước” được triển khai trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Khu vực phía Nam tập trung tại Cần Thơ, Hậu Giang, Đắk Lắk và Quảng Nam. Vụ Đông Xuân 2014-2015 đã triển khai thực hiện 551 ha trong tổng số 920 ha kế hoạch năm 2015 đạt 59,8% chỉ tiêu diện tích. Tổ chức tập huấn kỹ thuật được 55 lớp với 2.755 người tham gia, đạt 59,8% kế hoạch. Đặc biệt, các diện tích sản xuất hạt giống lúa lai F1 ước đạt năng suất bình quân 28 tạ/ha. Sản lượng hạt lai F1 vụ Đông Xuân 2014-2015 dự kiến đạt 1.308,9 tấn, đạt 57% kế hoạch…

Bên cạnh các dự án về hạt giống lúa lai F1, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã thực hiện dự án “Xây dựng và phát triển mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ hạt giống xác nhận 1 của một số giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao tại các tỉnh miền Trung”.

Dự án đã triển khai sản xuất các giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao gồm: Thiên ưu 8, BC15, TBR-1, HT1, BT7, OM4900, ML48 trên địa bàn 6 tỉnh duyên hải miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, năng suất bình quân đạt 57-80 tạ/ha.

Sản phẩm hạt giống xác nhận 1 đạt tiêu chuẩn đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua toàn bộ, thu nhập tăng thêm của các hộ nông dân tham gia sản xuất hạt giống tăng từ 9 - 12 triệu đồng/ha. Dự kiến sản lượng hạt giống xác nhận 1 đạt 1.500 tấn và được cung ứng cho các địa phương giúp chủ động về lượng giống tốt có phẩm cấp đưa vào sản xuất đại trà nhằm tăng năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người sản xuất lúa./.

Năng suất bình quân các dòng mẹ 2 dòng (TGMS) gồm: 103S và T1S96 đạt 33 tạ/ha; các dòng mẹ 3 dòng (CMS) gồm: 137A, IR58025A, II32A và BoA đạt 18 tạ/ha. Tổng sản lượng các dòng mẹ dự kiến đạt 90 tấn. Năng suất bình quân các dòng bố gồm: R20, R4, R3, R6812, R100, Phúc khôi 838, Quế 99KBL đạt 45-49 tạ/ha. Sản lượng các dòng bố ước đạt 19 tấn. Lượng hạt giống bố mẹ sản xuất đảm bảo cung cấp cho sản xuất khoảng 2.000-2.500 ha sản xuất hạt giống lúa lai F1 tại Việt Nam.