HẢI QUAN VIỆT NAM ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HẢI QUAN THẾ GIỚI

Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Hải quan thế giới nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng đã và đang nỗ lực trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai nhằm đón đầu kỷ nguyên số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hải quan xanh.