HẢI QUAN VIỆT NAM GHI DẤU ẤN TRONG KHU VỰC

Bài 1: Hợp tác hải quan đóng vai trò then chốt trong hội nhập kinh tế ASEAN

Bài 1: Hợp tác hải quan đóng vai trò then chốt trong hội nhập kinh tế ASEAN

Trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, hợp tác về hải quan được xác định đóng vai trò rất then chốt trong việc hỗ trợ xây dựng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) cũng như xây dựng, phát triển và duy trì Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Từ đó, tạo thuận lợi cho thương mại giữa các thành viên ASEAN cũng như hiện thực hóa các mục tiêu hội nhập kinh tế dài hạn của ASEAN.
Bài 3: Tăng hiệu quả quản lý hải quan qua tham vấn các nước đối tác và khu vực tư nhân

Bài 3: Tăng hiệu quả quản lý hải quan qua tham vấn các nước đối tác và khu vực tư nhân

Để thực hiện tốt nhất công tác quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Hải quan Việt Nam cũng như hải quan ASEAN đã triển khai cơ chế tham vấn với hải quan các nước đối tác và khu vực tư nhân. Thông qua tham vấn, cơ quan hải quan sẽ có các giải pháp hữu hiệu để tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp cũng như dòng chảy thương mại trong khu vực và chống thương mại bất hợp pháp.
Bài 4: Dấu ấn Hải quan Việt Nam trong cộng đồng ASEAN

Bài 4: Dấu ấn Hải quan Việt Nam trong cộng đồng ASEAN

Là một thành viên tích cực trong hợp tác Hải quan ASEAN, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong triển khai các chiến dịch, sáng kiến hợp tác, hội nhập khu vực. Đặc biệt, Hải quan Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong việc đăng cai tổ chức thành công các Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN và đồng sáng kiến, thực thi hiệu quả Chiến dịch Con rồng Mê Kông.
Hải quan ASEAN hướng tới mục tiêu chung trong tiến trình hội nhập

Hải quan ASEAN hướng tới mục tiêu chung trong tiến trình hội nhập

Thông qua Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 do Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức, các Tổng cục trưởng đã cùng nhau thảo luận, thống nhất các chương trình hành động và kế hoạch chiến lược phát triển hải quan nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung trong tiến trình hội nhập của khu vực về luân chuyển hàng hóa tự do trong nội khối ASEAN và thúc đẩy thương mại giữa ASEAN với các đối tác.