GDP năm 2014 tăng 5,98% - dấu hiệu tích cực của nền kinh tế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Mức tăng trưởng GDP năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Nguồn: internet
GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Nguồn: internet

Ông  Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết như vậy khi nói về tình hình kinh tế, xã hội năm 2014.

Cụ thể, theo ông Lâm GDP quý I năm 2014 tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96.

Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%, cao hơn mức 2,64% của năm 2013, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm.

Cơ cấu nền kinh tế năm nay tiếp tục theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,50%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38% (Cơ cấu tương ứng của năm 2013 là: 18,38%; 38,31%; 43,31%).

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2014, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,20% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung (Tiêu dùng cuối cùng của dân cư tăng 6,12%, cao hơn mức tăng 5,18% của năm trước); tích lũy tài sản tăng 8,90%, đóng góp 2,90 điểm phần trăm.

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2014 ước tính tăng 7,6% so với năm 2013 (5,9%). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/12/2014 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014 ước tính đạt 2945,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2013, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%, cao hơn mức 5,5% của năm 2013.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong năm nay đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước. Như vậy, xuất siêu năm 2014 khoảng 2 tỷ USD.

 Mặc dù đạt được nhiều kết quả so với năm trước, tuy nhiên theo ông Lâm kinh tế - xã hội nước ta trong năm tới vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức.

Nguyên nhân là bởi, thế giới còn nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời tác động đến xuất khẩu và lạm phát trong nước. Sản xuất của khu vực doanh nghiệp đứng trước thách thức của cơ chế thị trường và sức ép hội nhập quốc tế trong điều kiện năng suất lao động thấp, chậm được cải thiện và năng lực cạnh tranh yếu.

"Bên cạnh đó, nợ xấu vẫn còn nhiều quan ngại, nhất là nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Cầu nội địa tuy tăng hơn năm trước nhưng chưa mạnh. Cán cân thương mại thặng dư song chưa thật vững chắc do tập trung chủ yếu ở khu vực FDI với giá trị gia tăng thấp, sản xuất các sản phẩm phụ trợ trong nước nhằm giảm nhập khẩu chuyển biến chậm", ông Lâm nói.