Gia hạn nợ thuế TNDN gần 2.680 tỷ đồng cho hơn 64.500 doanh nghiệp

Khánh Huyền (eFinance Online)

Tính đến 21/8/2012, đã có hơn 190.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng cho và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đối với thuế giá trị gia tăng của tháng 4, 5 và 6. Bên cạnh đó, có hơn 64.500 doanh nghiệp được gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2.680 tỷ đồng.

Gia hạn nợ thuế TNDN gần 2.680 tỷ đồng cho hơn 64.500 doanh nghiệp

Ngoài ra, đã giải quyết giảm tiền thuê đất gần 500 tỷ đồng cho hơn 3.600 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại và gia hạn 1.140 tỷ đồng đối với khoản thu tiền sử dụng đất cho hơn 80 doanh nghiệp; giải quyết miễn thuế và hoàn thuế môn bài cho gần 45.000 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối…

Bộ Tài chính cũng đã tập trung vào tăng cường công tác điều hành giá, công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo giá cả hàng hóa, đặc biệt giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào sản xuất phản ánh đúng giá trị thị trường; hạn chế tình trạng buôn lậu, găm giữ hàng hoá, thao túng thị trường và chống chuyển giá. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2012 và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí cho Bộ Công Thương để tăng cường xúc tiến thương mại trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 50 tỷ đồng cho công tác tăng cường xúc tiến thương mại hỗ trợ thị trường.

Thêm vào đó, các nhóm giải pháp về thủ tục hành chính thuế và hải quan nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế và hải quan cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân… cũng được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai. Những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tiếp tục kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bổ sung nhằm hỗ trợ.