Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 0,44%

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,37%.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 0,44% - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn