Giá xăng dầu dự báo ổn định trong tháng đầu năm mới

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

(Tài chính) Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế, xã hội và nguồn cung dầu mỏ trên thế giới, trong tháng 1/2015 dự báo giá xăng, dầu thành phẩm thế giới ổn định so với tháng 12/2014.

Thị trường thế giới

Tháng 12/2014: Giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục biến động giảm mạnh so với bình quân tháng 11/2014. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng chính trị; tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) vẫn duy trì mức sản lượng khai thác dầu thô cùng với việc nước Mỹ áp dụng công nghệ khai thác mới (khai thác dầu từ đá phiến) làm tăng sản lượng, nguồn cung dầu, trong khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu cũng góp phần làm giá xăng dầu giảm.

Bình quân tháng 12/2014, giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm so với bình quân tháng 11/2014 từ 17,85-22,55%, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD/thùng, riêng madut: USD/tấn

Chủng loại

BQ tháng 11/2014

BQ tháng 12/2014

So sánh (2)/(1)

(1)

(2)

Mức

Tỷ lệ (%)

 

 

USD/thùng, tấn

Xăng Ron 92

87,44

69,58

-17,86

-20,43%

Dầu Diêzen 0,05S

93,85

77,10

-16,75

-17,85%

Dầu hỏa

96,41

78,36

-18,05

-18,72%

Dầu madut

455,69

352,94

-102,75

-22,55%

Dầu thô WTI

76,29

59,50

-16,79

-22,01%

Năm 2014: Trong 6 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu chủ yếu dao động ở mức cao. So với tháng trước, bình quân giá một số chủng loại xăng dầu tháng 2/2014 tăng từ 0,94%- 6,18%; sau đó giảm khoảng từ 0,15% - 2,27% trong tháng 3/2014; tháng 4/2014 tiếp tục tăng từ 0,48% -1,48%; giảm khoảng từ 0,13%-0,56% trong tháng 5/2014 và tăng nhanh trong tháng 6/2014 với tỷ lệ khoảng từ 0,77% đến 3,29% tùy chủng loại.

Từ tháng 7/2014, giá thế giới các mặt hàng xăng dầu diễn biến theo xu hướng giảm, đặc biệt là mặt hàng xăng. So với tháng trước, bình quân giá thế giới một số mặt hàng trong tháng 7/2014 giảm từ 0,6 đến 2,8% (trong đó xăng RON92 giảm 0,6%); tháng 8/2014 giảm khoảng từ 1,1% đến 8,8% (trong đó xăng RON 92 giảm bình quân 8,8%); tháng 9/2014 tiếp tục giảm nhẹ từ 0,77 đến 2,03%. Ba tháng cuối năm, giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới liên tục giảm mạnh: tháng 10/2014 giảm từ 9,61% - 13,07%; tháng 11/2014 giảm từ 5,07% - 10,95%; tháng 12/2014 giảm từ 17,85-22,55%, tùy chủng loại so với tháng 11/2014;

Nếu so sánh bình quân năm 2014 với năm 2013 thì giá một số chủng loại xăng dầu giảm từ 4,89%  đến 9,49%. Cụ thể bảng thống kê so sánh giá xăng, dầu thế giới bình quân như sau:


Chủng loại

BQ năm 2013


BQ năm 2014


Năm 2014 so với năm 2013

Mức (USD/thùng, tấn)

Tỷ lệ (%)

Xăng Ron 92

116,03

107,98

-8,05

-6,94%

Dầu Diêzen 0,05S

123,27

112,47

-10,80

-8,76%

Dầu hỏa

122,85

112,28

-10,57

-8,60%

Dầu madut

618,76

560,01

-58,75

-9,49%

Dầu thô WTI

97,99

93,20

-4,79

-4,89%

 

 

 

 

 

 

Thị trường xăng dầu trong nước

Tháng 12/2014: Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương ban hành 02 văn bản: số 12248/BCT-TTTN ngày 06/12/2014 và số 12826/BCT-TTTN, ngày 22/12/2014 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, ngày 06/12/2014 sau khi điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư số 185/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Tài chính (xăng từ mức 18% tăng lên mức 27%, dầu điezen từ mức 14% tăng lên 23%, dầu hỏa từ mức 16% tăng lên mức 26%, dầu madút từ mức 15% tăng lên mức 24%), các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện giảm mức trích Quỹ BOG xăng dầu từ 600đ/lít,kg xuống 300đ/lít,kg; đồng thời giảm giá bán các chủng loại xăng dầu phù hợp với giá cơ sở theo quy định.

Ngày 22/12/2014, căn cứ giá xăng dầu thế giới bình quân 15 ngày (từ ngày 07/12/2014 đến hết ngày 21/12/2014), Bộ Công Thương đã có công văn số 12826/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:

Về Quỹ Bình ổn giá (BOG): Tăng mức trích Quỹ BOG thêm 500 đồng/lít,kg (từ 300 đồng/lít,kg lên 800 đồng/lít,kg) đối với các chủng loại xăng, dầu.

Về giá bán: Sau khi thực hiện việc điều chỉnh tăng mức trích Quỹ BOG, các doanh nghiệp giảm giá bán xăng dầu bảo đảm giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương – Tài Chính công bố, cụ thể đối với mặt hàng xăng RON 92 là 17.881 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 16.999 đồng/lít; dầu hoả là 17.400 đồng/lít; dầu madut 180CST 3,5S là 13.135 đồng/kg.

Năm 2014: Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới có sự biến động tăng, giảm như trên, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt theo cơ chế thị trường; đồng thời, sử dụng các công cụ tài chính nhằm hạn chế mức tăng giá khi cần thiết; Khi thị trường có xu hướng giảm, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối rà soát để giảm giá bán trong nước cho phù hợp. Cụ thể, trong năm 2014 Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành 29 văn bản điều hành giá xăng dầu, trong đó:

Khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, để chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tạm thời chưa tính hoặc chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở của một số mặt hàng xăng dầu (thấp hơn mức 300 đồng/lít theo quy định); đồng thời cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá trong 15/29 văn bản điều hành (nếu điều chỉnh tăng giá thì mức điều chỉnh mỗi lần của một số mặt hàng xăng, dầu sẽ phải tăng tương đương với mức sử dụng Quỹ BOG và/hoặc mức cắt giảm lợi nhuận định mức).

Khi giá thế giới bình quân giảm, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát phương án để giảm cho phù hợp với quy định hiện hành.

Với 29 văn bản điều hành giá của Liên Bộ từ đầu năm đến nay, số lần tăng giảm của các mặt hàng cụ thể như sau: giá xăng đã được giữ ổn định trong 12 lần điều hành, điều chỉnh tăng 5 lần, giảm 12 lần; giá dầu diezen giữ ổn định trong 6 lần điều hành, tăng 4 lần, giảm 19 lần, dầu hoả giữ ổn định trong 8 lần điều hành, tăng 4 lần, giảm 17 lần.

Trong số các lần điều hành trên, giá một số hoặc tất cả các chủng loại xăng dầu trong nước được tăng giá 5 lần (ngày 21/2, 19/3, 22/4, 23/6 và 7/7), tuy nhiên, mức tăng có kiềm chế do kết hợp sử dụng công cụ tài chính để góp phần bình ổn giá.

Dự báo: Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế, xã hội và nguồn cung dầu mỏ trên thế giới, trong tháng 1/2015 dự báo giá xăng, dầu thành phẩm thế giới ổn định so với tháng 12/2014.