Giá xăng tiếp tục tăng

Trần Huyền

Từ 15h ngày 11/8/2023, liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục điều chỉnh tăng giá xăng, dầu.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tăng 30 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95.
Trong kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tăng 30 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu và chỉ chi Quỹ đối với dầu mazut ở mức 150 đồng/kg.

Theo đó, tăng 30 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.820 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.990 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu ở kỳ điều chỉnh này đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel tăng 1.810 đồng lên mức 22.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.610 đồng lên mức 21.880 đồng; dầu mazut tăng 1.130 đồng lên mức 17.660 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.