Giải pháp thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công

Thiết kế: Gia Hân

Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư... triển khai một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Giải pháp thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1