Giải quyết 95% vấn đề trong doanh nghiệp nhờ áp dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Thiết kế: Gia Hân

Việc áp dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp sẽ chủ động, hiệu quả hơn khi nhận diện các vấn đề của doanh nghiệp mình, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, định ra thứ tự ưu tiên cần giải quyết để đạt hiệu quả cao trong sử dụng các nguồn lực.

Giải quyết 95% vấn đề trong doanh nghiệp nhờ áp dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng - Ảnh 1