Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro khiến việc đạt được mục tiêu trở lên không chắc chắn. Do vậy, quản lý rủi ro theo ISO 31000 là một trong những giải pháp quan trọng giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Nhờ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC), Công ty cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát đã xác định được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đề ra các mục tiêu cụ thể, thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.
Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Với quan niệm, năng suất, chất lượng của doanh nghiệp có được là do đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ, do đó cần tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng này. Đây cũng là nhiệm vụ mà mô hình nhóm huấn luyện TWI hướng tới. Điều này đã được chứng minh bằng hiệu quả thực tế tại nhiều doanh nghiệp đã áp dụng.
Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với doanh nghiệp

Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với doanh nghiệp

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn nghi ngại về chất lượng thì hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ là cái "tem", mà còn là trách nhiệm của nhà sản xuất, của doanh nghiệp. Vậy cụ thể những lợi ích mà doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm là gì?
3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là bộ tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng rộng rãi. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn quản lý môi trường. Nói cách khác, đây được coi là chuẩn mực dành cho doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp là đưa tất cả hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong tích hợp hệ thống quản lý chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới giữa các quá trình được nối liền.