Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp kịp thời, không phiền hà, sách nhiễu

Minh Anh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp kịp thời, không phiền hà, sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực và nhất là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Sáng ngày 19/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Phiên họp thứ tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, được xác định từ Đại hội XIII và Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Chúng ta xác định, đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển.

Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên cả 6 nội dung: Xây dựng pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số).

Đánh giá kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cải cách TTHC đạt được những bước tiến quan trọng, tích cực, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt gần đây, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp vẫn còn những "điểm nghẽn", nhiều vướng mắc, tồn tại, hạn chế gây cản trở cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Một số bộ, ngành, địa phương phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ, công chức xử lý văn bản, công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp, việc huy động các nguồn lực phát triển...

Phiên họp sẽ tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục những điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, đánh giá khái quát kết quả cải cách hành chính nói chung và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy công tác này trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt; giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp kịp thời, không phiền hà, sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực và nhất là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của Đất nước, Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp nói riêng với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả"...

Cũng tại phiên họp, các cơ quan công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022)...